Pielęgniarki i opiekunowie medyczni mają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi. Cechuje ich troskliwość i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Wsparcie w trudach dnia codziennego, pomoc w codziennych czynnościach i troska o naszych podopiecznych to cel naszego działania. Aby utrzymać sprawność fizyczną wszystkich przebywających u nas osób oferujemy rehabilitację, którą nasz rehabilitant dostosuje do potrzeb każdego pensjonariusza       w taki sposób aby ćwieczenia stały się przyjemnością, a nie przymusem.